Usługi szkoleniowe

PHU EBEN-HEZER jest zarejestrowaną instytucją szkoleniową  w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie nr ewid. 2.14/00129/2011 http://wup.mazowsze.pl

 oraz posiada Certyfikat Agencji Zatrudnienia wydanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 10529


Świadczymy szkolenia indywidualne i grupowe na terenie całego kraju.

 Firma EBEN-HEZER wystosowała wniosek o zgłoszeniu nowego zawodu/specjalności do Ministra Pracy i Polityki Społecznej (jest odpowiedź pozytywna -> Pismo Ministerstwa Pracy w sprawie decyzji wpisania zawodu Operator Maszyn Czyszczących do Klasyfikacji Zawodów -> Pobierz.

Wg klasyfikacji zawodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej od 2015 r. zawód OPERATOR MASZYN CZYSZCZĄCYCH jest wyszczególniony pod nr 912904

Obecnie prace sprzątające dzielimy na proste – ręczne (przy użyciu szmatki, wiaderka i środków chemicznych gospodarstwa domowego)
oraz maszynowe  (przy użyciu specjalistycznych maszyn sprzątających, które wymagają połączenia wiedzy z zakresu materiałoznawstwa, chemii i mechaniki z praktyczną umiejętnościa obsługi różnorodnych urządzeń sprzątających (automat szorująco-zbierający, szorowarka jednotarczowa, odkurzacze ekstrakcyjne itd.).

W związku z tym, że stosowane są do tych urządzeń profesjonalne środki chemiczne (koncentraty), uczestnik szkolenia musi nabyć umiejętności rozróżniania chemii, jej rozcieńczania  oraz zachować  szczególną ostrożność i przestrzegać zasad BHP. Zastosowanie różnorodnych i często bardzo drogich materiałów wykończeniowych powierzchni sprawia, że  niezbędna jest wiedza z zakresu materiałoznawstwa, chemii i mechaniki.

http://images9.fotosik.pl/1186/add29e17451dcf48.jpg http://www.logismarket.pl/ip/cleaning-company-szorowarka-automat-szorujaco-zbierajacy-nilfisk-alto-scrubtec-3432-szorowarka-automat-szorujaco-zbierajacy-nilfisk-alto-scrubtec-3432-18-1001852-FGR.jpg


Uczestnik szkolenia może skorzystać z naszej bazy pracodawców na terenie całego kraju – po zakończonym szkoleniu pomagamy w znalezieniu pracy jako Agencja Zatrudnienia.

Propozycja szkolenia jest wyjątkowa i bardzo praktyczna, po którym łatwiej znaleźć pracę w firmie sprzątającej (wydajemy po ukończeniu i egzaminie praktycznym certyfikat) lub założyć jednoosobową działalność gospodarczą posiadając nabyte umiejętności i kwalifikacje.

Personel sprzątający jest grupą zawodową, która na Zachodzie ma znaczny udział w rynku pracy (w Hiszpanii 10%, Finlandii – 4%). W Polsce profesjonalnie usługami sprzątającymi zajmuje się zaledwie 1,5% zdolnych do pracy- tj. 500 000 osób.


Dlatego proponujemy szkolenia, po którym uczestnik nauczy się:

 • jak rozpoznać rodzaj materiału, który należy poddać procesowi sprzątania, które są wrażliwe na kwasy, a które na alkalia
 • dobrać właściwą chemię i jej stężenie do rodzaju zabrudzenia materiału
 • dobrać technologię mycia z użyciem właściwych maszyn czyszczących
 • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • obsługiwać maszyny czyszczące dostępne na rynku

DLA KOGO?

 • osób bezrobotnych lub poszukujących pracy
 • bez bariery płci, wieku i wykształcenia
 • przedsiębiorczych chcących założyć firmę sprzątającą

CO DAJE TAKIE SZKOLENIE?

 • praktyczną wiedzę jak efektywnie profesjonalnie sprzątać w domu, biurze i innych obiektach
 • know how – ponad 80% personelu sprzątającego w Polsce używa w swojej pracy tylko wiaderko i ścierkę oraz środki czystości do użytku domowego. Nie potrafią obsługiwać maszyn czyszczących ani nie posiadają wiedzy na temat profesjonalnych środków czystości. Natomiast po takim szkoleniu kursant otrzymuje certyfikat ukończenia kursu operatora maszyn czyszczących z umiejętnością technologii mycia (profesjonalnego sprzątania).
 • możliwość znalezienia pracy w prywatnych lub państwowych zakładach pracy jako wykwalifikowany personel sprzątający lub założenia własnej firmy sprzątającej
 • przekazujemy najlepszemu uczestnikowi kursu (min. 5 uczestników w 1 szkoleniu) bezpłatnie urządzenie sprzątające, z którego mają prawo skorzystać wszyscy uczestnicy do celów zarobkowych – oferta przeznaczona dla nowopowstałej spółdzielni socjalnej.

OPŁATA ZA SZKOLENIE:

Wysokość opłaty zależy od liczby uczestników oraz wybranych modułów (patrz niżej TEMATYKA SZKOLEŃ). Cena za godzinę szkolenia wraz z warsztatami kształtuje się od 100 do 200 zł.

Bezpłatne szkolenia gwarantujemy tylko osobom fizycznym, które zakładają firmy sprzątające, co wiąże się z zakupem urządzeń sprzątających. Zajmujemy się doradztwem w zakresie wyboru maszyn czyszczących różnych producentów w zależności od specjalizacji.


NASZE SZKOLENIA TO GWARANCJA PRACY !!!


TEMATYKA SZKOLEŃ:

 1. Kurs operatora maszyn czyszczących z umiejętnością profesjonalnego sprzątania 40 godzin
 2. Własny biznes – firma sprzątająca ABC zobacz program poniżej, od 40 godzin do 42 godzin
 3. Załóż własną firmę sprzątającą – patrz kompletny program poniżej
 4. Zostań Operatorem Maszyn Czyszczących lub Wykwalifikowanym Personelem Sprzątającym (WPS) z certyfikatem wieloletniej firmy szkoleniowej będącej pomysłodawcą powstania zawodu Operator Maszyn Czyszczących w Polsce
 5. Sprzątanie profesjonalne – kompleksowe bez i z użyciem maszyn czyszczących – zobacz program poniżej – od 40 godzin – 52 godzin

 PROGRAM SZKOLENIA (może ulec zmianie wg potrzeb):

 • Moduł 1 – 5 godzin zegarowych: Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w sferze prac porządkowych i utrzymania czystości
 • Moduł 2 – 5 godzin: Rodzaje obiektów i zasady sprzątania
 • Moduł 3 – 5 godzin: Środki chemiczne i dezynfekcyjne wykorzystywane w usługach sprzątających
 • Moduł 4 – 3 godziny: Techniki sprzątania
 • Moduł 5 – 5 godzin: Nowoczesne urządzenia i osprzęt wykorzystywany w procesie sprzątania i konserwacji
 • Moduł 6 – 3 godziny Zasady utrzymania czystości na zewnątrz obiektów
 • Moduł 7 – 4 godziny Zasady organizacji służb sprzątających
 • Moduł 8 – Zajęcia praktyczne – praca uczestnika z maszynami czyszczącymi  – 10 godzin
 •  Moduł 9 fakultatywny – 2 godziny – Marketing – jak sprzedać swoją usługę jako firma sprzątająca klientowi
 • Moduł 10 fakultatywny – 10 godzin – Polimeryzacja – zajęcia praktyczne

6. Nauka j. angielskiego indywidualnie lub grupowo z doświadczonym nauczycielem – lektorem uczelni wyższej dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych w różnym przedziale wiekowym, konwersacje w zakresie komunikacji interpersonalnej od 30 godzin – 150 godzin

Szkolenia dostępne na terenie całego kraju za wyjątkiem szkolenia nr 6

http://operatormaszynczyszczacych.pl/wp-content/uploads/2014/08/OMC-huge-e1408972086476.jpg