Zawód: Operator Maszyn Czyszczących – wymysł czy potrzeba?

HTC 044

 

Bez wejrzenia w głąb specyfiki profesjonalnego utrzymania czystości nie sposób mówić o potrzebie usług sprzątających. Postrzeganie zawodu sprzątaczki czy sprzątacza w Polsce jest bardzo spłycony i nie doceniany. Wynika to z błędnej opinii, że nie trzeba mieć żadnych kwalifikacji, aby zajmować się sprzątaniem. W krajach zachodnich branża profesjonalnego utrzymania czystości sięga 100 lat tradycji. W Polsce jest to zaledwie 20 lat …. . Kreowanie świadomości racjonalnego i systemowego utrzymania czystości zawdzięczamy w głównej mierze Niemcom. Dopiero od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, w chwili otwarcia granic na nowoczesne materiały budowlane i wykończeniowe zaczęto zastanawiać się na właściwą pielęgnacją i myciem powierzchni przy użyciu wysoko wydajnych koncentratów środków chemicznych oraz maszyn sprzątających. Tradycyjne wyposażenie sprzątaczki w wiadro, ścierkę i najtańszy detergent jest już anachronizmem (relikt przeszłości). W dobie powstawania nowych inwestycji w branży nieruchomości (sieci hoteli, supermarketów, logistyka, hale produkcyjne) powstają firmy sprzątające, które przejmują w ramach outsourcingu prace związane z utrzymaniem czystości. Dopiero w 2004 roku Główny Urząd Statystyczny pod nr PKD 9132 określił takie prace mianem „pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne”. Zawód sprzątacza wymaga dzisiaj większej wiedzy i praktyki, ponieważ nie rzetelne wykonanie pracy wiąże się z niebezpieczeństwem zakażeń szpitalnych lub zatruć w przemyśle spożywczym albo uszkodzeniem mytej powierzchni. Jako grupa zawodowa jest ona jeszcze nieliczna procentowo w Polsce (1,5% 500 tys.) w porównaniu do krajów zachodnich (Hiszpania 10%, Finlandia 4%). Świadomość czystości  użytkowników oraz wymagania wobec administratorów nieruchomości rośnie. Wynika to z konieczności przedłużenia żywotności różnych materiałów wykończeniowych, których ceny są wysokie. Dlatego profesjonalne podejście do branży utrzymania czystości nie ogranicza się do usunięcia brudu w możliwie najkrótszym okresie czasu, ale wymaga ciągłej analizy rynku pod kątem wskazań producentów materiałów wykończeniowych (np. syntetycznych nawierzchni sportowych). W celu zrozumienia istoty usługi utrzymania czystości należy zdefiniować usługę sprzątania. Trojakie rozumienie usługi sprzątaniapo pierwsze czystość jest pojęciem subiektywnym, ale poprzez stworzenie procedur możemy uznać, że taki stan jest możliwy do osiągnięcia. Po drugie usługa sprzątania jest procesem ciągłym. Po trzecie w tym procesie uczestniczy klient, dlatego następuje natychmiastowa reakcja czy praca jest wykonana według jego oczekiwań i potrzeb. Następnie w tym procesie dochodzi do ciągłego brudzenia przez klienta. Wynika stąd, że czynniki zewnętrzne ( pora dnia, pora roku) mają ogromny wpływ na utrzymanie higieny określonej powierzchni.