Kontakt

Image

 
info   ul. Wasilkowska 12C
04-938 Warszawa
     
info  

e-mail: biuro@eben-hezer.pl                  

skype: ebenhezerpl

     
info   +48 22 872 44 53
info
  +48 22 490 50 88
    tel. GSM: 605 594 240, 510 175 803
   

PHU EBEN-HEZER jest zarejestrowaną instytucją szkoleniową  w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie nr ewid. 2.14/00129/2011 http://wup.mazowsze.pl

oraz posiada Certyfikat Agencji Zatrudnienia wydany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 10529

info   NIP: PL9521642875
REGON: 016174561  
Bank Millennium w Warszawie S.A. nr rach. bankowego: 25 1160 2202 0000 0000 1405 6527