Styczeń 2015 r. – zawód operatora maszyn czyszczących już w klasyfikacji zawodów

Dzięki staraniom firmy EBEN-HEZER z Warszawy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wpisało od 1 stycznia 2015 r. zawód OMC do klasyfikacji zawodów. Pismo Ministerstwa Pracy w sprawie decyzji wpisania zawodu Operator Maszyn Czyszczących do Klasyfikacji Zawodów - POBIERZ

Zapraszamy wszystkich do współpracy w celu popularyzacji nowego zawodu. W branży sprzątającej nadal wykwalifikowany personel sprzątający stanowi rzadkość. Jako wieloletnia instytucja szkoleniowa oferujemy profesjonalne szkolenia na terenie całego kraju dla:

– osób zainteresowanych przyuczeniem do zawodu w charakterze operatora maszyn czyszczących lub/i wykwalifikowanego personelu sprzątającego
– osób zainteresowanych założeniem firmy sprzątającej
– osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Nazwa: Operator maszyn czyszczących (OMC)
Kod zawodu: 912904
Synteza:
Zajmuje się kompleksową obsługą maszyn czyszczących w warunkach szczególnej ostrożności i zgodnie z instrukcją technologiczną; odpowiada za prawidłowe działanie maszyn czyszczących poprzez nadzorowanie pracy poszczególnych podzespołów maszyn oraz prawidłową ich konserwację; po zakończeniu pracy maszyny czyszczącej sprawdza efekt końcowy sprzątania / czyszczenia.

Zadania zawodowe:
•przygotowywanie i obsługa maszyn sprzątających takich jak: automaty szorująco-zbierające, urządzenia jednotarczowe wolno- i szybkoobrotowe, odkurzacze przemysłowe, biurowe, ekstrakcyjne, itp.;
•sprzątanie ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń, hal, korytarzy, pojazdów mechanicznych, itp. z wykorzystaniem automatycznych maszyn czyszczących;
•dokonywanie właściwego wyboru maszyny czyszczącej ze względu na rodzaj czyszczonego materiału lub powierzchni;
•uzupełnianie chemicznych środków czyszczących w zbiornikach maszyn czyszczących zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie, tj.: dokonywanie właściwego doboru środków, odpowiednie ich dozowanie i obliczanie stężania profesjonalnej chemii z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na używanie niebezpiecznych dla zdrowia koncentratów;
•doczyszczanie manualne w przypadku stwierdzenie niedoczyszczeń po zakończeniu pracy maszyny czyszczącej;
•realizowanie zadań zawodowych zgodnie z zasadami i przepisami bhp, ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
•przeprowadzanie drobnych napraw i konserwacji maszyn czyszczących.

ZAPISY:
e-mail: biuro@eben-hezer.pl tel. 510 175 803