Strona główna

EBEN-HEZER CONSULTING zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie obsługi maszyn czyszczących z umiejętnością profesjonalnego sprzątania od 18 lat. W tym czasie z naszych usług skorzystało kilkaset osób na terenie całego kraju.

Jest pomysłodawcą i inicjatorem powstania nowego zawodu operator maszyn czyszczących w Polsce wpisanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod kodem 912904.


Jako instytucja szkoleniowa prowadzimy szkolenia w zakresie profesjonalnego sprzątania z użyciem urządzeń sprzątających i środków chemicznych dla:

  • osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  • osób zainteresowanych założeniem firmy sprzątającej

  • osób zainteresowanych przyuczeniem do zawodu w charakterze operatora maszyn czyszczących lub/i wykwalifikowanego personelu sprzątającego


Od  2000 r. firma EBEN-HEZER prowadzi działalność  gospodarczą w zakresie doradztwa i zarządzania

od 2011 r. jest zarejestrowana w WUP jako instytucja szkoleniowa nr ewid. 2.14/00129/2011

od 2014 r. jako Agencja Zatrudnienia  nr ewid. 10529