Profesjonalne sprzątanie

Niezbędnym wyposażeniem w profesjonalnym sprzątaniu są maszyny czyszczące. Bez nich trudno mówić o profesjonalnym sprzątaniu, podobnie jak bez profesjonalnej chemii.

DORADZTWO W ZAKRESIE DOBORU WŁAŚCIWYCH MASZYN CZYSZCZĄCYCH i CHEMII - http://eben-hezer.pl/


 MISJA: SKUTECZNA WALKA Z BRUDEM

Największym wrogiem w branży sprzątającej jest brud, który można zdefiniować jako niepożądaną substancję. Rodzaj zanieczyszczeń jest wiele:

 1. luźny – nie przylega do podłoża jak kurz, pył, papier, kamyki,
 2. przylegający do podłoża, dzielimy na:
 • rozpuszczalny w wodzie (wymaga niewielkiego wysiłku, lekkiego detergentu)
 • nierozpuszczalne w wodzie (wymagają zastosowania silnych stężeń chemii o pH kwaśnym lub zasadowym w zależności od rodzaju zabrudzenia).
 • specyficzne plamy na skutek błędów podczas procesu usuwania (zmiany mogą być odwracalne lub nieodwracalne).

KOŁO SINNERAOPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PROCESIE SPRZĄTANIA. RÓŻNICE W MYCIU RĘCZNYM A MYCIU MASZYNOWYM.


Warto zauważyć, że na proces czyszczenia wpływa kilka czynników, które przedstawiam poniżej w kole Sinnera. Jest to:

 1. działanie mechaniczne (M) polega na wpływie sił tarcia na zabrudzone miejsce
 2. działanie chemiczne (Ch) określa optymalną temperaturę roztworu roboczego
 3. temperatura (T) – im wyższa temperatura tym gwałtowniejsza i szybsza reakcja (I zasada termodynamiki), dlatego zazwyczaj stosuje się zimną wodę
 4. Czas (t) – czas działania środka chemicznego od jego nałożenia do momentu zebrania go z mytej powierzchni. 

Koło Sinnera pozwala nam na optymalizację procesu sprzątania. Wspomniane wyżej czynniki są od siebie ściśle zależne. Brak jednego czynnika zwiększa udział pozostałych. Warto pamiętać, że należy określić tak proporcje, aby usunąć zabrudzenie w możliwie najkrótszym czasie, ponieważ czynnik ludzki jest w tym procesie dominujący pod względem ekonomicznym.

Z analizy koła Sinnera wynika:

 • najdroższym elementem usługi utrzymania czystości jest praca
 • ograniczenie kosztów jest możliwe pod warunkiem zastosowania profesjonalnej chemii oraz zastosowania technologii mycia przy użyciu maszyn czyszczących

W przypadku mycia posadzek rozkład procentowy przy użyciu technologii ręcznej i maszynowej:

 • technologia ręczna: środki chemiczne (20%), temperatura (10%), czas (30%), czynnik mechaniczny mieśni ludzkich (40%)
 • technologia maszynowa: środki chemiczne (20%), temperatura (10%), czas (7%), czynnik mechaniczny maszyny czyszczącej  (63%)

Do technologii ręcznej (manualnej) sprzątania zaliczamy: mopowanie na sucho, mycia na wilgotno, mycie na mokro i mycie mokro-sucho

W technologii maszynowej stosujemy: odkurzacze na sucho lub/i mokro profesjonalne, przemysłowe i specjalistyczne, urządzenia jednotarczowe wolno, średnio i szybkoobrotowe, oraz automaty szorująco-zbierające (w jednym cyklu pracy myją i zbierają zemulgowany brud) do małych, średnich i dużych powierzchni. 


USŁUGA SPRZĄTANIA – RODZAJE POWIERZCHNI ORAZ METODY CZYSZCZENIA:

W zależności od rodzaju powierzchni wyróżniamy następujące metody konserwacji podłóg twardych:

 • podłogi drewniane – olejenie, woskowanie, olejowanie i woskowanie, lakierowanie (chemoutwardzalny, wodny).

Codzienna  pielęgnacja wiąże się z: codziennym mopowaniem na sucho, przemywaniem tylko na wilgotno z zastosowaniem preparatu na bazie mydła, okresowym nakładaniem preparatu pielęgnacyjnego, w przypadku lakieru chemoutwardzalnego przemycie automatem szorująco – zbierającym przy minimalnych wydatku środka roboczego o właściwościach myjąco pielęgnujących z użyciem delikatnego białego pada po uprzednim wstępnym zamiataniu mopem nożycowym.

 • posadzki elastyczne – PVC (homogeniczne, heterogeniczne) , linoleum, kauczuk 

Codzienna pielęgnacja polega na mopowaniu na sucho i okresowym striperowaniu i nakładaniu polimerowych filmów ochronnych, które ochraniają posadzki przed trwałymi, mechanicznymi uszkodzeniami oraz poprawiają estetykę poprzez nadanie połysku.

 • posadzki kamienne  – szlifowanie (krążkami diamentowymi lub siatkami szlifierskimi), impregnacja (w przypadku chłonnych, porowatych posadzek), krystalizacja (proszek polerski, kamieni zawierających węglan wapnia)

Codzienna pielęgnacja polega na usunięciu piasku przy pomocy mopowania na sucho, mycie preparatami o neutralnym pH,

 • posadzki z korka, paneli

Codzienna pielęgnacja polega na mopowaniu, mycie z minimalną ilością wody.

 • posadzki betonowe i żywiczne (posadzki kompozytowe, polimerowe, epoksydowe)

Zazwyczaj codzienna usługa sprzątająca polega na maszynowym umyciu powierzchni.

 • podłogi ceramiczne

Codzienna pielęgnacja mopowanie na mokro lub okresowe gruntowne czyszczenie przy użyciu maszyn sprzątających.


Odrębną kwestią jest metoda utrzymania czystości posadzek  pokrytych wykładziną tekstylną. Ze względu na różnorodność materiału, z którego wykona jest wykładzina obiektowa można wyróżnić następujące czynności sprzątające: usuwanie zanieczyszczeń suchych, usuwanie plam i innych zabrudzeń, czyszczenie właściwe, zabiegi kończące, suszenie wykładziny.

Na podstawie doświadczeń na wykładzinie występują takie zanieczyszczenia: suche (80%), rozpuszczalne w wodzie (10%), rozpuszczalne chemicznie (10%).


Dobór właściwej metody czyszczenia zależy od:

 • stopnia zabrudzenia
 • rodzaju wykładziny
 • czasu schnięcia
 • posiadanych urządzeń

 

Dlatego dzielimy metody czyszczenia na dogłębne (szamponowanie, ekstrakcja) i pielęgnacyjne (suche wiórki, sucha piana, bonnetowanie, kapsułkowanie).


RODZAJE SPRZĄTANIA – CODZIENNE I OKRESOWE

Zgodnie z dokumentem jaki został przygotowany przez Europejską Komisję Dialogu Społecznego przy Komisji Europejskiej w Brukseli razem z Europejską Federacją Utrzymania Czystości EFCI dotyczącą profesjonalnego utrzymania czystości tygodniową pracę podzielono na sprzątanie codzienne i okresowe.

Codzienne sprzątanie obejmuje:

 • czyszczenie powierzchni biurka, ale tylko gdy jest posprzątane
 • opróżnianie koszy
 • wycieranie niskich półek i szaf
 • odkurzanie i mycie posadzki
 • personel sprzątający nie ma prawa: układać na biurku, wyrzucać czegokolwiek co znajduje się na nim.

Natomiast sprzątanie okresowe powinno być wykonywane 1 x w tygodniu i obejmuje oprócz codziennego sprzątanie następujące czynności:

 • wycieranie kurzu począwszy od miejsc najwyżej stojących (szafy, ościeżnice drzwi i okien, górne powierzchnie drzwi
 • listwy przypodłogowe, grzejniki, oświetlenie
 •  mycie pionowe i poziome mebli i drzwi
 • wytarcie kosza oraz stelażu foteli lub krzeseł

W systemie sprzątania w godzinach pracy biura firma sprzątajaca powinna zwrócić uwagę na:

 • stałe godziny sprzątanie określonych pomieszczeń zgodnie z procedurami
 • wyposażenie personelu w wolny od awarii sprzęt
 • poziom urządzeń mechanicznych nie powinien przekraczać 65dB (wyposażenie w odkurzacz cichobieżny)
 • kosze po opróżnieniu zawartości stawiać  tym samym miejscu